Spasova, Zanita, Biljana Todorovska Shapova, Elizabeta Obocki Lukovska, Igor Kikerkov, Kristina Pavlovska, Elizabeta Zhogovska, & Maja Slaninka Miceska. " EVALUATION OF POSTOPERATIVE PAIN IN PRESERVATION AND ELECTVE DISSECTION OF THE ILIOINGUINAL NERVE IN INGUINAL HERNIOPLASTY." Journal of Morphological Sciences [Online], 6.1 (2023): 24-30. Web. 9 Dec. 2023